AusführungenArt-Nr.
Arzt & Praxis0120007
Arzt & Praxis Internist0120002
Arzt & Praxis Gynäkologie0120003
Arzt & Praxis HNO0120004
Arzt & Praxis Dermatologie0120005
Arzt & Praxis Augenarzt0120006
Arzt & Praxis Zahnarzt0120008
Arzt & Praxis Arbeitsmedizin0120009
Arzt & Praxis Pädiatrie0120001
Arzt & Praxis PLUS gefüllt0120301
Arzt & Praxis PLUS Notfallkoffer weiß, leer0120109